Kurser i førstehjælp

instruktørerne er registreret hos Dansk Førstehjælpsråd

Kurser i førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælp i Vejle

KURSET KØBES PÅ WEBSHOPPEN

Ved erhvervelsen af det første kørekort, skal du have et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

For at få et kørekort, skal der søges om godkendelse. Ved denne ansøgning skal der vedlægges et kursusbevis i færdselsrelateret førstehjælp, beviset må højst være 1 år gammelt.

Vores færdselsrelaterede førstehjælpskurser afholdes i vores undervisningslokale på Flegmade 15 i Vejle, som er centralt placeret i midtbyen.

Dette færdselsrelaterede kursus gælder, når du skal have kørekort til bil, motorcykel og traktor.

Kurserne afholdes hver weekend og enkelte hverdage når det er ferietid. Du kan købe kurset i webshoppen, prisen er 550,- kr.

Har du et knallertbevis og dit førstehjælpsbevis er under 3 år gammelt, kan du nøjes med et halvt kursus. Disse kurser afholdes på hverdage, du kan købe kurset i webshoppen, prisen er 350,- kr.

Vi tilbyder også færdselsrelaterede kurser på engelsk, disse afholdes om lørdagen. Du kan købe kurset i webshoppen, prisen er 550,- kr.

Færdselsrelateret førstehjælp i Esbjerg

KURSET KØBES PÅ WEBSHOPPEN

Ved erhvervelsen af det første kørekort, skal du have et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

For at få et kørekort, skal der søges om godkendelse. Ved denne ansøgning skal der vedlægges et kursusbevis i færdselsrelateret førstehjælp, beviset må højst være 1 år gammelt.

Vores færdselsrelaterede førstehjælpskurser afholdes i samarbejde med “Hjertetid” ved Toni Hørup på Sct. Joseph, Jyllandsgade 79C, 6700 Esbjerg.

Toni logo PNG

Dette færdselsrelaterede kursus gælder, når du skal have kørekort til bil, motorcykel og traktor.

Kurserne afholdes hveranden søndag. Du kan købe kurset i webshoppen, prisen er 525,- kr.

Vi tilbyder også færdselsrelaterede kurser på engelsk, disse afholdes om lørdagen i vores undervisningslokale i Vejle. Du kan købe kurset i webshoppen, prisen er 525,- kr.

Åbne kurser i Vejle

12 timers førstehjælpskursus (Førstehjælpere med særligt ansvar)

Kursets varighed:

12 timer (afholdes over 2 dage)

Tidspunkt:

Se datoer under webshop.

Pris pr. kursist:

900,- kr. (inkl. moms) i prisen er inkluderet undervisningsmaterialer.

Sted:

Flegmade 15, 7100 Vejle.

Kompetencemål:

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, i forbindelse med førstehjælps- og hjertestopsituationer.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer. Herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp og evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2-

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen, om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand samt sikre relevant videre hjælp.

Tilmelding:

Så har du lyst til at lære førstehjælp, på en sjov og afvekslende måde, så køb kurset i vores webshop.
Kurset afvikles kun med minimum 6 deltagere.

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på info@bjerregaarduc.dk eller på telefon 31659981.

Medborgerførstehjælp

Kursets varighed:

7 timer

Tidspunkt:

Se datoer under webshop.

Pris pr. kursist:

600,- kr. (inkl. moms) i prisen er inkluderet undervisningsmaterialer.

Sted:

Flegmade 15, 7100 Vejle.

Kompetencemål:

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer. Herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp og evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Tilmelding:

Så har du lyst til at lære førstehjælp, på en sjov og afvekslende måde, så køb kurset i vores webshop.
Kurset afvikles kun med minimum 6 deltagere.

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på info@bjerregaarduc.dk eller på telefon 31659981.

Førstehjælp ved hjertestop

Kursets varighed:

4 timer

Tidspunkt:

Se datoer under webshop.

Pris pr. kursist:

350,- kr. (inkl. moms) i prisen er inkluderet undervisningsmaterialer.

Sted:

Flegmade 15, 7100 Vejle.

Kometencemål:

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person, uden normal vejrtrækning, både med og uden en hjertestarter.

Kurset overholder Dansk Førstehjælpsråd’s kvalitetskrav til uddannelsen.

Tilmelding:

Så har du lyst til at lære førstehjælp, på en sjov og afvekslende måde, så køb kurset i vores webshop.
Kurset afvikles kun med minimum 6 deltagere.

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på info@bjerregaarduc.dk eller på telefon 31659981.

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Kursets varighed:

7 timer

Tidspunkt:

Se datoer under webshop.

Pris pr. kursist:

550,- kr. (inkl. moms) i prisen er inkluderet undervisningsmaterialer.

Sted:

Flegmade 15, 7100 Vejle.

Kometencemål:

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpen’s hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på et barn.

Deltageren kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning, både med og uden hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp; ved fremmedlegemer i luftvejene, skader og ulykker med børn og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald, slag, klemme og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt, ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller bevidsthedssvækkelse hos børn.

Tilmelding:

Så har du lyst til at lære førstehjælp, på en sjov og afvekslende måde, så køb kurset i vores webshop.
Kurset afvikles kun med minimum 6 deltagere.

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på info@bjerregaarduc.dk eller på telefon 31659981.

Opdateringskursus

Opdatering i førstehjælp ved hjertestop

Kursets varighed:

3 timer

Tidspunkt:

Se datoer under webshop.

Pris pr. kursist:

350,- kr. (inkl. moms) i prisen er inkluderet undervisningsmaterialer.

Sted:

Flegmade 15, 7100 Vejle.

Kompetencemål:

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person, uden normal vejrtrækning, både med og uden en hjertestarter.

Info:

Det er en forudsætning at du, indenfor 24 måneder, har gennemført modulerne: “Hjerte-lunge-redning” og “genoplivning med hjertestarter” eller “Førstehjælp ved hjertestop” og “Førstehjælp ved ulykker”.

Husk dit “gamle” bevis, praktisk tøj samt evt. en madpakke.

Ved spørgsmål ring 31659981

Tilmelding:

Så har du lyst til at lære førstehjælp, på en sjov og afvekslende måde, så køb kurset i vores webshop.
Kurset afvikles kun med minimum 6 deltagere.

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på info@bjerregaarduc.dk eller på telefon 31659981.

Kurser ud af huset

Førstehjælpsinstruktørkursus under DFR

Kurset ledes af en godkendt og erfaren DFR-instruktør

Kursets varighed:

2 gange 5 dage af 8-10 timer

Adgangskrav:

DFR-godkendt 12 timers førstehjælpskursus samt 4 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus til bil, der er gennemført inden for 36 måneder før kursusstart.
Almen voksenpædagogisk uddannelse eller erfaring med undervisning af voksne, som har givet tilsvarende kompetence. Har læst og forstået bogen – Voksenpædagogisk opslagsbog eller Undervisning i praksis, Forsvarets Center for Lederskab.

Tidspunkt:

Mandag d. 8. oktober til og med fredag d. 12. oktober (uge 41) samt mandag d. 29. oktober til og med fredag d. 2. november (uge 41) 2018.

Pris:

27.000,- kr. inkl. moms. Prisen inkluderer:

  • Undervisningsmaterialer
  • Overnatning fra mandag til fredag i begge uger
  • Morgenmad fra tirsdag til fredag i begge uger
  • Frokost fra mandag til fredag i begge uger
  • Aftensmad fra mandag til torsdag i begge uger
  • Kaffe, the, vand og frugt under kurset

Sted:

Fænø-Sund, Oddevejen 8, 5500 Middelfart

Betaling:

27.000,- kr. indbetales senest d. 10. september 2018

Tilmelding:

Via mail på info@bjerregaarduc.dk senest d. 3. september 2018

Afbud:

Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart betales fuldt kursusgebyr

Generel information:

Kurset afholdes i samarbejde med Beredskabsforbundet Uddannelsescenter, som står for den faglige del af kurset.

Print

 

 

Kurset afholdes kun ved min. 6 tilmeldinger på holdet.

Kontakt Lone Fuglsang for nærmere information mail info@bjerregaarduc.dk eller
tlf. 31 65 99 81.

Førstehjælp ved hjertestop med hjertestarter

4 timers kursus – pris 3500,- kr. pr. kursushold

Når du har gennemført dette kursus:

  • Kan du handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, i forbindelse med hjertestop.
  • Kan du give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person, uden normal vejrtrækning, både med og uden en hjertestarter.

Kurset overholder Dansk Førstehjælpsråd’s kvalitetskrav til uddannelsen.

Førstehjælpskurser til mødregrupper

Førstehjælpskurser til nybagte mødre og fædre.

Lær førstehjælp til spædbørn og børn op til 8 års alderen, så du kan hjælpe dit barn, hvis ulykken skulle ske. Emnerne vil være bevidstløshed med og uden vejrtrækning, fremmedlegeme i luftvejene og småskader.

Kurserne afholdes hjemme hos jer og varer 3 timer, hvor vi tager hensyn til de smås behov for mad, rene bleer osv. Det kan afholdes formiddag, eftermiddag eller aften, alt efter hvad i ønsker.
Det optimale deltagerantal er 4-8 deltagere pr. hold.

Prisen er 2500,- kr. eksl. moms. I prisen er inkluderet undervisningsmateriale samt kørsel indenfor en radius af 60 km.

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn
7 timers kursus – pris 5995,00 kr. pr. kursushold excl. moms 

Kurset henvender sig til personer der har med børn at gøre til daglig, enten
via arbejde, fritid eller privat.

På dette kursus tilrettes undervisningen, så der lægges vægt på børn’s specifikke behov, i forhold til førstehjælp.

Kompetencemål:

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpen’s hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på et barn.

Deltageren kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning, både med og uden hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp; ved fremmedlegemer i luftvejene, skader og ulykker med børn og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald, slag, klemme og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt, ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller bevidsthedssvækkelse hos børn.

 

Medborgerførstehjælp

Medborgerførstehjælp
7 timers kursus – pris 5995,00 kr. pr. kursushold excl. moms 

Kompetencemål:

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer. Herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp og evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Førstehjælpere med særligt ansvar (12 timers kursus)

Kurset afholdes hos jer; virksomhed, skole, institution eller andet. Kurset varer 12 timer og holdes normalt over 2 dage.

Pris:

9995,- kr. (eksl. moms) i prisen er inkluderet undervisningsmaterialer.

Kompetencemål:

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, i forbindelse med førstehjælps- og hjertestopsituationer.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer. Herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp og evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2-

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen, om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand samt sikre relevant videre hjælp.

Tilmelding:

Så har I lyst til at lære førstehjælp, på en sjov og afvekslende måde, så kontakt os på info@bjerregaarduc.dk eller på telefon 31659981.

 

Kurset er adgangsgivende til vores førstehjælpsinstruktørkurser.

WEBSHOP

Facebook

Her ligger vi

Tlf. 31 65 99 81